Bestyrelse m.v.

Bestyrelse


Formand:            Henrik C. Sørensen
Næstformand:   Nik Severinsen

Hj. Vandselskabs rep. og referent: Jacob Bisgaard      
Menig medlem: Poul Erik Kammer   

Menig medlem: Carsten Lanzky Jensen

Revisor:

Erik Jensen

Mette Jensen

Koordineringsforum:

Henrik Sørensen

Per Aagård

Adresseliste