Meddelser


Velkommen til Hjørring Vandråds hjemmeside
En sammenslutning af vandværker  i Hjørring kommune 

Vandrådets formål er primært at virke som kontaktorgan for nærmere samarbejde mellem alle almene vandværker i Hjørring Kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til off. myndigheder, specielt med henblik på koordinering af vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, regulativer, vandforsyning i det åbne land, vandanalyser m.m..
Vandrådet kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativt og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedr. nødforsyninger, ringledninger, lækagesporinger m.m..

 Møder i 2024:

Næste møde:

16. september 2024

Vandrådsmøde og generalforsamling

2. december